România

Gemeni: 17,1% (218)
Taur: 17,0% (216)
Berbec: 10,6% (135)
Capricorn: 9,9% (126)
Sagetator: 7,7% (98)
Fecioara: 6,0% (77)
Rac: 5,7% (72)
Scorpion: 5,7% (72)
Pesti: 5,7% (72)
Balanta: 5,1% (65)
Leu: 4,9% (62)
Varsator: 4,7% (60)

Diaspora

Taur: 17,8% (29)
Gemeni: 16,0% (26)
Berbec: 10,4% (17)
Fecioara: 9,2% (15)
Balanta: 7,4% (12)
Capricorn: 7,4% (12)
Pesti: 6,7% (11)
Leu: 6,1% (10)
Varsator: 6,1% (10)
Rac: 4,9% (8)
Sagetator: 4,9% (8)
Scorpion: 3,1% (5)

Muntenia

Taur: 17,4% (129)
Gemeni: 16,0% (119)
Berbec: 10,5% (78)
Capricorn: 8,9% (66)
Sagetator: 6,9% (51)
Fecioara: 6,5% (48)
Pesti: 6,1% (45)
Rac: 5,8% (43)
Scorpion: 5,8% (43)
Leu: 5,5% (41)
Balanta: 5,4% (40)
Varsator: 5,3% (39)

Transilvania

Gemeni: 16,5% (59)
Taur: 15,9% (57)
Capricorn: 12,8% (46)
Berbec: 9,8% (35)
Sagetator: 8,4% (30)
Rac: 6,4% (23)
Scorpion: 5,9% (21)
Pesti: 5,6% (20)
Fecioara: 5,0% (18)
Balanta: 5,0% (18)
Varsator: 4,5% (16)
Leu: 4,2% (15)

Moldova

Gemeni: 23,1% (40)
Taur: 17,3% (30)
Berbec: 12,7% (22)
Sagetator: 9,8% (17)
Capricorn: 8,1% (14)
Fecioara: 6,4% (11)
Scorpion: 4,6% (8)
Balanta: 4,0% (7)
Pesti: 4,0% (7)
Rac: 3,5% (6)
Leu: 3,5% (6)
Varsator: 2,9% (5)

București

Taur: 16,7% (74)
Gemeni: 14,2% (63)
Berbec: 10,6% (47)
Capricorn: 10,6% (47)
Sagetator: 8,1% (36)
Fecioara: 7,4% (33)
Pesti: 6,1% (27)
Rac: 5,9% (26)
Varsator: 5,6% (25)
Balanta: 5,4% (24)
Scorpion: 5,2% (23)
Leu: 4,1% (18)

Iași

Gemeni: 29,2% (14)
Taur: 10,4% (5)
Berbec: 10,4% (5)
Sagetator: 10,4% (5)
Capricorn: 6,3% (3)
Balanta: 6,3% (3)
Rac: 6,3% (3)
Pesti: 6,3% (3)
Leu: 6,3% (3)
Scorpion: 4,2% (2)
Fecioara: 4,2% (2)

Prahova

Taur: 18,6% (13)
Gemeni: 15,7% (11)
Berbec: 11,4% (8)
Pesti: 11,4% (8)
Leu: 8,6% (6)
Scorpion: 8,6% (6)
Fecioara: 7,1% (5)
Rac: 5,7% (4)
Capricorn: 4,3% (3)
Varsator: 4,3% (3)
Sagetator: 2,9% (2)
Balanta: 1,4% (1)

Cluj

Gemeni: 20,8% (16)
Taur: 19,5% (15)
Berbec: 13,0% (10)
Scorpion: 6,5% (5)
Sagetator: 6,5% (5)
Balanta: 6,5% (5)
Capricorn: 5,2% (4)
Leu: 5,2% (4)
Pesti: 5,2% (4)
Varsator: 5,2% (4)
Fecioara: 5,2% (4)
Rac: 1,3% (1)

Constanța

Taur: 21,1% (8)
Berbec: 13,2% (5)
Leu: 10,5% (4)
Gemeni: 10,5% (4)
Sagetator: 10,5% (4)
Rac: 10,5% (4)
Balanta: 5,3% (2)
Fecioara: 5,3% (2)
Pesti: 5,3% (2)
Varsator: 2,6% (1)
Capricorn: 2,6% (1)
Scorpion: 2,6% (1)

Timiș

Gemeni: 16,9% (20)
Taur: 14,4% (17)
Capricorn: 13,6% (16)
Berbec: 8,5% (10)
Rac: 8,5% (10)
Sagetator: 7,6% (9)
Scorpion: 6,8% (8)
Pesti: 5,9% (7)
Fecioara: 5,9% (7)
Leu: 5,1% (6)
Balanta: 4,2% (5)
Varsator: 2,5% (3)

Dolj

Taur: 20,7% (6)
Gemeni: 17,2% (5)
Balanta: 10,3% (3)
Pesti: 6,9% (2)
Scorpion: 6,9% (2)
Varsator: 6,9% (2)
Capricorn: 6,9% (2)
Berbec: 6,9% (2)
Leu: 6,9% (2)
Sagetator: 6,9% (2)
Rac: 3,4% (1)

Suceava

Gemeni: 31,3% (5)
Balanta: 12,5% (2)
Fecioara: 12,5% (2)
Berbec: 12,5% (2)
Taur: 12,5% (2)
Capricorn: 6,3% (1)
Scorpion: 6,3% (1)
Leu: 6,3% (1)

Bacău

Taur: 24,0% (6)
Gemeni: 16,0% (4)
Sagetator: 16,0% (4)
Berbec: 16,0% (4)
Capricorn: 8,0% (2)
Fecioara: 8,0% (2)
Scorpion: 4,0% (1)
Pesti: 4,0% (1)
Leu: 4,0% (1)

Argeș

Taur: 16,7% (4)
Gemeni: 16,7% (4)
Berbec: 16,7% (4)
Varsator: 8,3% (2)
Rac: 8,3% (2)
Balanta: 8,3% (2)
Pesti: 8,3% (2)
Capricorn: 4,2% (1)
Scorpion: 4,2% (1)
Leu: 4,2% (1)
Sagetator: 4,2% (1)

Bihor

Gemeni: 26,3% (5)
Sagetator: 21,1% (4)
Taur: 15,8% (3)
Balanta: 10,5% (2)
Scorpion: 10,5% (2)
Capricorn: 5,3% (1)
Pesti: 5,3% (1)
Fecioara: 5,3% (1)

Mureș

Capricorn: 27,3% (3)
Rac: 18,2% (2)
Sagetator: 18,2% (2)
Gemeni: 9,1% (1)
Taur: 9,1% (1)
Varsator: 9,1% (1)
Pesti: 9,1% (1)

Galați

Capricorn: 25,0% (5)
Sagetator: 20,0% (4)
Gemeni: 20,0% (4)
Berbec: 15,0% (3)
Taur: 10,0% (2)
Scorpion: 5,0% (1)
Fecioara: 5,0% (1)

Brașov

Capricorn: 17,6% (6)
Sagetator: 11,8% (4)
Gemeni: 11,8% (4)
Leu: 8,8% (3)
Fecioara: 8,8% (3)
Balanta: 8,8% (3)
Rac: 8,8% (3)
Taur: 5,9% (2)
Pesti: 5,9% (2)
Varsator: 5,9% (2)
Berbec: 5,9% (2)

Dâmbovița

Taur: 35,0% (7)
Varsator: 15,0% (3)
Fecioara: 10,0% (2)
Scorpion: 10,0% (2)
Gemeni: 10,0% (2)
Berbec: 10,0% (2)
Rac: 5,0% (1)
Pesti: 5,0% (1)

Neamț

Taur: 12,5% (2)
Capricorn: 12,5% (2)
Sagetator: 12,5% (2)
Fecioara: 12,5% (2)
Gemeni: 12,5% (2)
Berbec: 12,5% (2)
Varsator: 6,3% (1)
Rac: 6,3% (1)
Leu: 6,3% (1)
Balanta: 6,3% (1)

Maramureș

Capricorn: 41,7% (5)
Berbec: 33,3% (4)
Sagetator: 16,7% (2)
Varsator: 8,3% (1)

Buzău

Gemeni: 35,7% (5)
Capricorn: 14,3% (2)
Berbec: 14,3% (2)
Taur: 7,1% (1)
Balanta: 7,1% (1)
Varsator: 7,1% (1)
Fecioara: 7,1% (1)
Pesti: 7,1% (1)

Olt

Taur: 23,1% (3)
Leu: 15,4% (2)
Gemeni: 15,4% (2)
Capricorn: 15,4% (2)
Varsator: 7,7% (1)
Sagetator: 7,7% (1)
Balanta: 7,7% (1)
Berbec: 7,7% (1)

Arad

Pesti: 15,4% (2)
Rac: 15,4% (2)
Gemeni: 15,4% (2)
Capricorn: 7,7% (1)
Varsator: 7,7% (1)
Taur: 7,7% (1)
Fecioara: 7,7% (1)
Balanta: 7,7% (1)
Sagetator: 7,7% (1)
Berbec: 7,7% (1)

Hunedoara

Gemeni: 44,4% (4)
Berbec: 22,2% (2)
Scorpion: 11,1% (1)
Rac: 11,1% (1)
Taur: 11,1% (1)

Botoșani

Taur: 33,3% (3)
Gemeni: 33,3% (3)
Varsator: 11,1% (1)
Rac: 11,1% (1)
Sagetator: 11,1% (1)

Vaslui

Gemeni: 38,5% (5)
Berbec: 23,1% (3)
Taur: 15,4% (2)
Sagetator: 7,7% (1)
Scorpion: 7,7% (1)
Capricorn: 7,7% (1)

Sibiu

Capricorn: 28,6% (6)
Taur: 14,3% (3)
Varsator: 14,3% (3)
Gemeni: 9,5% (2)
Leu: 9,5% (2)
Berbec: 9,5% (2)
Fecioara: 4,8% (1)
Pesti: 4,8% (1)
Rac: 4,8% (1)

Vâlcea

Gemeni: 40,0% (4)
Taur: 20,0% (2)
Scorpion: 20,0% (2)
Fecioara: 10,0% (1)
Capricorn: 10,0% (1)

Teleorman

Taur: 33,3% (2)
Gemeni: 16,7% (1)
Fecioara: 16,7% (1)
Capricorn: 16,7% (1)
Varsator: 16,7% (1)

Ilfov

Gemeni: 31,3% (10)
Berbec: 12,5% (4)
Scorpion: 9,4% (3)
Balanta: 6,3% (2)
Rac: 6,3% (2)
Fecioara: 6,3% (2)
Taur: 6,3% (2)
Capricorn: 6,3% (2)
Pesti: 6,3% (2)
Sagetator: 3,1% (1)
Leu: 3,1% (1)
Varsator: 3,1% (1)

Gorj

Taur: 20,0% (3)
Leu: 13,3% (2)
Fecioara: 13,3% (2)
Balanta: 13,3% (2)
Scorpion: 13,3% (2)
Berbec: 6,7% (1)
Gemeni: 6,7% (1)
Sagetator: 6,7% (1)
Capricorn: 6,7% (1)

Alba

Taur: 55,6% (5)
Scorpion: 11,1% (1)
Gemeni: 11,1% (1)
Berbec: 11,1% (1)
Rac: 11,1% (1)

Vrancea

Pesti: 33,3% (2)
Taur: 16,7% (1)
Berbec: 16,7% (1)
Balanta: 16,7% (1)
Gemeni: 16,7% (1)

Satu Mare

Taur: 44,4% (4)
Capricorn: 22,2% (2)
Varsator: 11,1% (1)
Balanta: 11,1% (1)
Pesti: 11,1% (1)

Brăila

Taur: 36,4% (4)
Rac: 18,2% (2)
Berbec: 18,2% (2)
Gemeni: 9,1% (1)
Capricorn: 9,1% (1)
Sagetator: 9,1% (1)

Harghita

Rac: 25,0% (1)
Berbec: 25,0% (1)
Taur: 25,0% (1)
Gemeni: 25,0% (1)

Bistrița

Scorpion: 37,5% (3)
Berbec: 25,0% (2)
Taur: 12,5% (1)
Sagetator: 12,5% (1)
Capricorn: 12,5% (1)

Caraș-Severin

Sagetator: 28,6% (2)
Taur: 28,6% (2)
Fecioara: 14,3% (1)
Capricorn: 14,3% (1)
Pesti: 14,3% (1)

Călărași

Taur: 33,3% (2)
Varsator: 16,7% (1)
Sagetator: 16,7% (1)
Rac: 16,7% (1)
Gemeni: 16,7% (1)

Giurgiu

Gemeni: 20,0% (2)
Scorpion: 20,0% (2)
Taur: 20,0% (2)
Balanta: 10,0% (1)
Leu: 10,0% (1)
Capricorn: 10,0% (1)
Berbec: 10,0% (1)

Ialomița

Leu: 33,3% (1)
Scorpion: 33,3% (1)
Fecioara: 33,3% (1)

Mehedinți

Gemeni: 25,0% (3)
Leu: 16,7% (2)
Taur: 16,7% (2)
Sagetator: 8,3% (1)
Rac: 8,3% (1)
Balanta: 8,3% (1)
Pesti: 8,3% (1)
Berbec: 8,3% (1)

Sălaj

Gemeni: 50,0% (2)
Scorpion: 25,0% (1)
Rac: 25,0% (1)

Tulcea

Gemeni: 33,3% (2)
Varsator: 16,7% (1)
Taur: 16,7% (1)
Capricorn: 16,7% (1)
Leu: 16,7% (1)

Covasna

Gemeni: 33,3% (1)
Taur: 33,3% (1)
Balanta: 33,3% (1)